Zajęcia wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze dedykowane są dzieciom w wieku wczesnoszkolnym (klasy 1-3 szkoły podstawowej), które wykazują różne trudności w nauce. Praca z nauczycielem i terapeutą ma tu na celu wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach młodego ucznia.