Informacja psychologiczna lub pedagogiczna

80 zł

Dokument z zaleceniami do pracy nauczyciela/wychowawcy

80 zł

Zaświadczenia o odbytych spotkaniach/terapiach

80 zł