Pozostałe zajęcia

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) i Trening Kontroli Złości (jako jedne zajęcia grupowe)

cykl 10 spotkań po 50 min
1 spotkanie/80 zł

Terapia dzieci z autyzmem (autyzm wysoko funkcjonujący)

50 min/120 zł

Trening koncentracji uwagi

50 min/120 zł

Zajęcia z uczniem zdolnym

50 min/120 zł

Zajęcia wyrównawcze

50 min/120 zł

Korepetycje dla uczniów szkół podstawowych

45 min/80 zł

Zajęcia warsztatowe w grupach

Cena za zajęcia ustalana indywidualnie

Obserwacja dziecka w szkole lub przedszkolu

Cena za zajęcia ustalana indywidualnie