Konsultacje z pedagogiem

50 min/170 zł

Konsultacje z psychologiem dla rodziców/rodziny

50 min/170 zł

Konsultacje z logopedą

50 min/170 zł