Konsultacje

Konsultacje z pedagogiem

45 min/130 zł

Konsultacje z psychologiem dla rodziców/rodziny

50 min/150 zł

Konsultacje z logopedą

60 min/150 zł