Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ
Skip to content

Edyta Łazarska

Absolwentka pięcioletnich studiów logopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalnością wczesna interwencja logopedyczna oraz trzyletnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika wczesnej edukacji. Aktualnie słuchaczka Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych. Stale poszerza i aktualizuje swoją wiedzę uczestnicząc w różnych kursach, szkoleniach i webinarach.

Pracuje z dziećmi z różnymi trudnościami – alalią percepcyjną czy motoryczną, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, sygmatyzmem,  rotacyzmem, kappacyzmem, mową bezdźwięczną jak również z dziećmi mającymi trudność z czytaniem i pisaniem. Skupia się nie tylko na usuwaniu wad wymowy, ale stara się patrzeć na dziecko całościowo – szuka przyczyn nieprawidłowości i od tego zaczyna planowanie terapii. Prowadzi także terapię ręki.  W swojej pracy wykorzystuje przeróżne znane gry i zabawy modyfikując ich zasady na potrzeby zajęć. Dostosowuje metody pracy do dziecka, aby uzyskać jak najlepsze efekty. Dba również o to, aby zajęcia przebiegły w przyjaznej i  wesołej atmosferze.  Ponadto, angażuje opiekunów w regularne ćwiczenia, dzięki czemu terapia jest bardziej efektywna.

Na początku pracy terapeutycznej dba o nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem i jego poczucie bezpieczeństwa na zajęciach. Dopiero dzięki wzajemnej sympatii i wspólnemu wypracowaniu własnej metody pracy, przystępuje do działania. 

5.2 1 Edyta Łazarska