Edyta Łazarska

Absolwentka pięcioletnich studiów logopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim ze specjalnością wczesna interwencja logopedyczna oraz trzyletnich studiów licencjackich na kierunku pedagogika wczesnej edukacji. Aktualnie słuchaczka Podyplomowych Studiów Neurologopedycznych. Stale poszerza i aktualizuje swoją wiedzę uczestnicząc w różnych kursach, szkoleniach i webinarach.

Pracuje z dziećmi z różnymi trudnościami – alalią percepcyjną czy motoryczną, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, sygmatyzmem,  rotacyzmem, kappacyzmem, mową bezdźwięczną jak również z dziećmi mającymi trudność z czytaniem i pisaniem. Skupia się nie tylko na usuwaniu wad wymowy, ale stara się patrzeć na dziecko całościowo – szuka przyczyn nieprawidłowości i od tego zaczyna planowanie terapii. Prowadzi także terapię ręki.  W swojej pracy wykorzystuje przeróżne znane gry i zabawy modyfikując ich zasady na potrzeby zajęć. Dostosowuje metody pracy do dziecka, aby uzyskać jak najlepsze efekty. Dba również o to, aby zajęcia przebiegły w przyjaznej i  wesołej atmosferze.  Ponadto, angażuje opiekunów w regularne ćwiczenia, dzięki czemu terapia jest bardziej efektywna.

Na początku pracy terapeutycznej dba o nawiązanie dobrej relacji z dzieckiem i jego poczucie bezpieczeństwa na zajęciach. Dopiero dzięki wzajemnej sympatii i wspólnemu wypracowaniu własnej metody pracy, przystępuje do działania. 

5.2 1 Edyta Łazarska