Jak zadbać o dobrostan psychiczny dziecka?

Dobrostan psychiczny to zapewnienie naszym dzieciom równowagi emocjonalnej, wspieranie przez trening uważności (mind-fulness), zmniejszenie poziomu stresu i praca z emocjami. Warto zastanowić się i rozmawiać o tym co jest ważne, aby dzieci uczyły się mądrze, doświadczały ciekawych i nowych rzeczy. To my, dorośli możemy sprawić, aby szkoła stała się bezpiecznym miejscem i nie pozbawiała dzieci radosnej możliwości poznawania ciekawego świata.

Czytaj więcej...