Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ
Skip to content

Nasz adres: Mestwina 16, Gdynia Orłowo

Logopeda: Kto to? Jak wygląda jego praca? Jak może pomóc Tobie i Twojemu dziecku?

Logopeda to osoba, której zadaniem jest zbadanie przyczyny zaburzeń mowy, ich rozpoznawanie oraz, w kolejnych krokach, ich korekcją i usuwaniem. Logopeda czuwa nad rozwojem mowy dziecka, doskonali ją i poprawia, gdy odchyla się ona od normy.

W Gdyni Orłowie nasi logopedzi, to wykwalifikowani specjaliści, którzy pomogą Twojemu dziecku w trudnościach, z którymi mierzy się na co dzień. Będą także wsparciem dla rodziców, którzy mają wątpliwości lub pytania dotyczące prawidłowego rozwoju dziecka w zakresie mowy i wymowy.

logopeda gdynia 1024x768 450x336 Logopeda Gdynia

Kiedy zgłosić się na konsultację logopedyczną

Rodzic w szczególności powinien skonsultować się z logopedą jeśli dostanie takie zalecenie ze żłobka, przedszkola lub szkoły oraz jeśli sam zauważy, że dziecko:

 • po ukończeniu 1 roku życia nie wymawia żadnych sylab
 • w wieku 2 lat nie wymawia samogłosek oraz prostych spółgłosek, nie wymawia prostych słów typu mama, tata
 • między 2. a 3. rokiem życia nie buduje prostych zdań
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y oraz spółgłosek p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n, l
 • w wieku 4 lat wypowiada tylko proste słowa lub nie układa pełnych zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek:
   s, z, c, dz lub zmiękcza je poprzez głoski ś, ź, ć, dź , zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h, zamienia g na k
 • w wieku 5 lat nie wypowiada następujących głosek: sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę, gdy przestawia sylaby w słowach lub skraca wyrazy
 • w wieku 6 lat nie wypowiada poprawnie głoski r

Podczas konsultacji logopeda przeprowadzi rozmowę z rodzicem, przeanalizuje dostępne dokumenty (na przykład zaświadczenia od lekarza), zalecenia lub diagnozy oraz ustali czy niezbędne będzie podjęcie dalszej terapii.

Logopeda, a diagnoza logopedyczna

W przypadku, kiedy niezbędne okaże się przeprowadzenie diagnozy logopedycznej, nasi logopedzi w Gdyni Orłowie, przeprowadzą ją Twojemu dziecku oraz wydadzą Tobie dokument, przedstawiający wyniki diagnozy!

Diagnoza logopedyczna  to pełne badanie logopedyczne, polegające na sprawdzeniu u pacjenta jego umiejętności warunkujących prawidłowy rozwój umiejętności komunikacyjnych i rozwój mowy. Badanie przebiega w kilku etapach:

 • wywiadu z dzieckiem lub rodzicem/opiekunem dziecka,
 • obserwacji dziecka,
 • oceny budowy aparatu artykulacyjnego (języka, wędzidełek, zgryzu, podniebienia, warg),
 • badania sprawności narządów artykulacyjnych,
 • oceny funkcji aparatu mowy tj. oddychanie, połykanie, żucie, gryzienie,
 • oceny pozycji spoczynkowej języka i warg,
 • oceny artykulacji (wymowy) pacjenta,
 • orientacyjnego badania słuchu,
 • badania słuchu fonematycznego,
 • badanie rozumienia i nadawania mowy

Warto dodać, że diagnoza logopedyczna często jest poszerzana o badania uzupełniające. Mogą to być na przykład: badania laryngologiczne, fizjoterapeutyczne, neurologiczne, alergologiczne, foniatryczne, audiologiczne, ortodontyczne, osteopatyczne, pedagogiczne. Niewątpliwie, powyższe badania powinniśmy wykonać, kiedy istnieje potrzeba wykluczenia lub potwierdzenia przyczyn występującego zaburzenia mowy.

Badanie może się różnić w zależności od rodzaju zaburzenia. Inaczej będzie wyglądała diagnoza logopedyczna dziecka z podejrzeniem opóźnionego rozwoju mowy, a inaczej pacjenta z afazją, dyzartrią, niepłynnością mowy.

Terapia logopedyczna Gdynia

W sytuacji, gdy Twoje dziecko boryka się z różnego rodzaju zaburzeniami mowy, prawdopodobnie niezbędna okaże się Terapia logopedyczna.  Jest przeznaczona dla dzieci z różnego rodzaju problemami z mową i wymową. Mogą to być na przykład:

 • opóźniony rozwój mowy
 • seplenienie,
 • reranie,
 • mowa bezdźwięczna,
 • kappacyzm,
 • gammacyzm,
 • lambdacyzm,
 • betacyzm.

Celem zajęć prowadzonych podczas terapii logopedycznej jest pomoc w usprawnieniu artykulatorów mowy, wsparcie w opanowaniu i rozumieniu mowy u dzieci.  Terapia pomoże także w eliminowaniu połykania infantylnego.

Zajęcia z logopedą, zawsze odbywają się indywidualnie tak, aby terapeuta miał możliwość pełnej kontroli nad postępami dziecka. Dobierze też rodzaj ćwiczeń do konkretnych potrzeb, umiejętności i ograniczeń.

Szukasz dobrego logopedy w Gdyni / Trójmieście? skontaktuj się z nami!

Jeśli masz dodatkowe pytania odnośnie naszych usług, zadzwoń lub napisz do nas!

O dodatkowych informacjach o diagnozie, terapii, a także naszych innych bieżących działaniach, dowiesz się obserwując naszego Facebooka i Instagrama