Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo
AKCEPTUJĘ
Skip to content

Nasz adres: Mestwina 16, Gdynia Orłowo

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to spotkanie rodzica z psychologiem. W jego trakcie zostaje przeprowadzony wywiad dotyczący niepokojących zachowań czy emocji, które rodzic zauważa w życiu swojego dziecka. Spotkanie przebiega w spokojnej  atmosferze, bez generowania niepotrzebnego stresu. Rodzic opowiada o swoich odczuciach dotyczących dziecka, a także przekazuje informacje o jego relacjach z rodzeństwem i rówieśnikami. 

Podczas spotkania psycholog zapyta rodzica o to, jak wyglądał dotychczasowy rozwój dziecka, jak przebiegała nauka mówienia. Ważna jest też informacja o przebiegu ciąży.

Konsultacja psychologiczna ma charakter poznawczy. Ma za zadanie zebrać jak najwięcej informacji, dotyczących dziecka, a także jego otoczenia. Jej celem nie są spektakularne efekty, jednak sama w sobie stanowi wsparcie dla rodziców. Na jej podstawie psycholog stwierdza zakres oraz formę dalszego wsparcia dla dziecka. Spotkanie poprzedza każdą terapię psychologiczną.

Czas trwania konsultacji psychologicznej to 50 minut.

Konsultacja logopedyczna

Konsultacja logopedyczna jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla rodziców, którzy mają wątpliwości lub pytania dotyczące prawidłowego rozwoju dziecka w zakresie mowy i wymowy.

Rodzic w szczególności powinien skonsultować się z logopedą jeśli dostanie takie zalecenie ze żłobka, przedszkola lub szkoły oraz jeśli sam zauważy, że dziecko:

 • po ukończeniu 1 roku życia nie wymawia żadnych sylab
 • w wieku 2 lat nie wymawia samogłosek oraz prostych spółgłosek, nie wymawia prostych słów typu mama, tata
 • między 2. a 3. rokiem życia nie buduje prostych zdań
 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y oraz spółgłosek p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n, l
 • w wieku 4 lat wypowiada tylko proste słowa lub nie układa pełnych zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek:
   s, z, c, dz lub zmiękcza je poprzez głoski ś, ź, ć, dź , zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h, zamienia g na k
 • w wieku 5 lat nie wypowiada następujących głosek: sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę, gdy przestawia sylaby w słowach lub skraca wyrazy
 • w wieku 6 lat nie wypowiada poprawnie głoski r

Podczas konsultacji logopeda przeprowadzi rozmowę z rodzicem, przeanalizuje dostępne dokumenty (na przykład zaświadczenia od lekarza), zalecenia lub diagnozy oraz ustali czy niezbędne będzie podjęcie dalszej terapii.

Czas trwania konsultacji logopedycznej to 50 minut.

Konsultacja pedagogiczna

Konsultacja pedagogiczna to spotkanie rodzica i dziecka z terapeutą pedagogicznym. Jest wskazana w przypadku kiedy rodzic sam zauważa, że dziecko ma trudności z obowiązkami edukacyjnymi. Najczęściej jednak jest tak, że to nauczyciel informuje rodzica o trudnościach dziecka na przykład z :

 • koncentrowaniem się na lekcjach
 • wykonywaniem prostych obliczeń matematycznych
 • czytelnym pisaniem
 • nadmiernym popełnianiem błędów fleksyjnych i składniowych

Podczas konsultacji terapeuta pedagogiczny rozpoznaje indywidualne potrzeby edukacyjno-terapeutycznych dziecka. Daje też wskazówki dla rodzica i zalecenia dotyczące możliwych form terapii i zajęć wspomagających rozwój dziecka.

Czas trwania konsultacji pedagogicznej to 50 minut.

Jeśli masz dodatkowe pytania odnośnie naszych usług, zadzwoń lub napisz do nas!

Dodatkowych informacji o konsultacjach, diagnozie czy terapii, a także naszych innych bieżących działaniach, dowiesz się obserwując naszego Facebooka i Instagrama