Skip to content

Nasz adres: Mestwina 16, Gdynia Orłowo

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna  to pełne badanie logopedyczne, polegające na sprawdzeniu u pacjenta jego umiejętności warunkujących prawidłowy rozwój umiejętności komunikacyjnych i rozwój mowy. Badanie przebiega w kilku etapach:

  • wywiadu z dzieckiem lub rodzicem/opiekunem dziecka,
  • obserwacji dziecka,
  • oceny budowy aparatu artykulacyjnego (języka, wędzidełek, zgryzu, podniebienia, warg),
  • badania sprawności narządów artykulacyjnych,
  • oceny funkcji aparatu mowy tj. oddychanie, połykanie, żucie, gryzienie,
  • oceny pozycji spoczynkowej języka i warg,
  • oceny artykulacji (wymowy) pacjenta,
  • orientacyjnego badania słuchu,
  • badania słuchu fonematycznego,
  • badanie rozumienia i nadawania mowy

Warto dodać, że diagnoza logopedyczna często jest poszerzana o badania uzupełniające. Mogą to być na przykład: badania laryngologiczne, fizjoterapeutyczne, neurologiczne, alergologiczne, foniatryczne, audiologiczne, ortodontyczne, osteopatyczne, pedagogiczne. Niewątpliwie, powyższe badania powinniśmy wykonać, kiedy istnieje potrzeba wykluczenia lub potwierdzenia przyczyn występującego zaburzenia mowy.

Badanie może się różnić w zależności od rodzaju zaburzenia. Inaczej będzie wyglądała diagnoza logopedyczna dziecka z podejrzeniem opóźnionego rozwoju mowy, a inaczej pacjenta z afazją, dyzartrią, niepłynnością mowy.

Czas trwania diagnozy logopedycznej wynosi około 90 minut.

Diagnoza gotowości szkolnej

Rodzicu, nie jesteś pewien czy Twoje dziecko jest gotowe do podjęcia nauki szkolnej? Z pewnością, to dobry moment na wykonanie diagnozy gotowości szkolnej (po zakończeniu etapu edukacji przedszkolnej). Diagnoza to badanie wykonane przez pedagoga odpowiednim arkuszem diagnostycznym i składa się z oceny sfery: fizycznej, poznawczej, społecznej i emocjonalnej.

Diagnoza gotowości szkolnej ustala, czy dziecko 5,6 letnie osiągnęło już poziom rozwoju, który pozwoli mu sprostać obowiązkom szkolnym. W konsekwencji, wyniki tego badania pomogą rodzicom podjąć decyzję o tym, czy umieścić dziecko w klasie 0 czy klasie I.

Diagnoza poprzedzona jest wywiadem z rodzicem, który trwa około 30 minut. Następnie odbywa się spotkanie z dzieckiem, które trwa około 90 minut i zwieńczone jest wydaniem opinii.

Jeśli masz dodatkowe pytania odnośnie naszych usług, zadzwoń lub napisz do nas!

O dodatkowych informacjach o diagnozie, terapii, a także naszych innych bieżących działaniach, dowiesz się obserwując naszego Facebooka i Instagrama